Pár slov o BOHU a RADOSTI

WinkLaughingSmileCool

  • Boh je radosť, a keď sa odovzdáš Bohu, odovzdáš sa radosti. (Michael Quoist)
  • Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie "dennou tragédiou", ale skôr „denným úsmevom“. (Ján Pavol I.)
  • Boh nemá radosť zo skutkov, ktoré konáme z donútenia alebo pre vlastné uspokojenie; preto všetko konajme z lásky a slobodne alebo radšej nekonajme nič. (Mary Wardová)
  • Ježiš je radosť, na ktorej máme mať podiel. (Matka Tereza)
  • Keď sa tešíš, otváraš srdcia; keď nariekaš, zatváraš ich. Boh je Bohom radosti. Radosť je teda pravým postojom nábožného človeka. (František Saleský)
  • Modlitba je výborný prostriedok proti smútku, lebo pozdvihuje dušu k Bohu, ktorý jediný je živou radosťou a útechou. (František Saleský)
  • Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha. (František Saleský)
  • Radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti byť milované Bohom a ktoré miluje Pána. (Ján Pavol II.)
  • Radosť je znakom veľkých svätých. (Terézia z Lisieux)
  • Ten, kto dáva s radosťou dáva najviac a Boh miluje radostného darcu. (Matka Tereza)